Tag Archives: skydd

Hästolyckor

Hästar är fantastiska djur – men farliga. Runt 6000 barn skadas varje år i hästolyckor. Många helt i onödan.

Ridning är en av Sveriges största barn- och ungdomsidrotter, men sporten är långt ifrån ofarlig. Runt 6000 hästolyckor inträffar årligen och hela 16 procent av dem som uppsöker läkarvård tvingas stanna kvar på sjukhus för eftervård. Nästan två tredjedelar av fallen handlar om fallolyckor och resterande tredjedel om spark-, bit-, kläm- och trampskador.

− Det finns en hel del säkerhetsutrustning som kan hjälpa till att skydda mot skador, och det man framförallt bör tänka på är att utrustningen är korrekt utprovad så att den skyddar på bästa sätt, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden och expert på barnförsäkringar.

I många fall handlar det om slarv med utrustningen. Med rätt hjälm, rätt ryggplatta, ordentliga ridstövlar och säkerhetsstigbyglar kan man förebygga skador.

− Hästolyckor är ofta allvarliga och vi ser tyvärr ingen tendens att dessa minskar. Ryttarens kunskap, rutin och erfarenhet har stor betydelse för olycksrisken, säger Jan Schyllander, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden och utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Forskningen visar att olycksfrekvensen inte sjunker förrän efter fem års ridvana.
Så skyddar du dig mot skador!

Hjälm
Hjälmen ska vara testad och godkänd och inneha en CE-märkning. Hakband måste finnas. Hjämen ska dessutom vara i rätt storlek, eftersom den annars kan göra mer skada än nytta.

Säkerhetsväst
Säkerhetsvästen är gjord av två centimeter tjocka polyesterplattor. Framstycket ska täcka nyckelbenen, bröstkorgen och ska sluta 2-3 centimeter under nedersta revbenet. Bakstycket ska skydda från atlaskotan ner till svanskotan. Västen ska vara CE-märkt.

Ridstövlar
Ordentliga ridstövlar kan bland annat skydda ryttaren från trampskador. Dessutom är ridstövlar stabila och hållbara.

Säkerhetsstigbyglar
Det finns olika typer av säkerhetsstigbyglar, men alla har någon form av utlösningsfunktion som förhindrar att foten fastnar i stigbygeln vid fall.

Nu är fästingarna här!

Nu är fästingarna här. Och räkna med en tuff sommar. − I år är det värre än på mycket länge. Jag rekommenderar alla att skydda sina djur. Det är en billig livförsäkring, säger veterinären Anders Larsson husdjursapoteket Apovet.

De senaste åren har fästingarna blivit fler – och upptäckts på fler platser i landet. Anledningen, tror forskarna, är klimatförändringen och de milda vintrarna. Denna sommar blir inget undantag.
− Vi har haft en mild vinter med mycket snö och lite tjäle. Det har gjort att fästingarna överlevt och kunnat föröka sig i lugn och ro. Redan i februari upptäcktes de första krypen och det är rekordtidigt, säger veterinären Anders Larsson till mittdjur.se. Han har följt utvecklingen och konstaterar att fästingangreppen ökar.
− Trenden är tydlig, även om antalet varierar från år till år, säger Anders Larsson. Det finns flera, allvarliga fästingburna sjukdomar och de vanligaste är borrelia och anaplasma (ehrlichios).
− Dessa kan orsaka allvarliga tillstånd, speciellt om man inte behandlingen sätts in i tid. Det kan vara svårt att som ägare veta när ens djur är drabbat, men generellt kan man säga att man sa vara vaksam om allmäntillståndet försämras. Då ska man kontakta en veterinär, säger Anders Larsson.
− Väntar man för länge kan djuret få kroniska sjukdomar och i värsta fall tvingas man till avlivning. Behandlar man djuret snabbt kan man i det flesta fall undvika allvarliga sjukdomar. Anders Larsson rekommenderar alla djurägare till förebyggande åtgärder.
− Det finns ingen anledning att vänta. Vet man om att det finns fästingar ska man skydda sitt djur. I dag finns det mycket bra förebyggande åtgärder att ta till, säger han. Fästinghalsband är ett sätt att skydda sitt djur, utvärtespreparat ett annat.
– Fästinghalsband kostar omkring en hundring och håller hela säsongen. Vissa mindre hundar,till exempel, tål inte halsbandet och då kan man köpa utvärtespreparat, som droppas i nacken. Utvärtespreparat är något dyrare, men inte mycket, säger Anders Larsson. Man kan aldrig vara helt säker att de förebyggande åtgärderna hjälper och fästingmedel och fästinghalsband ska kombineras med undersökningar.
− Man ska ha som vana att undersöka djuret varje dag. Hittar man en fästing, som redan satt sig, ska man plocka bort den direkt. Direkt en fästing satt sig kan ens djur bli smittad, men ju förr man tar bort den desto mindre är risken att drabbas av allvarliga sjukdomar, säger Anders Larsson.

FAKTA
Så här undviker du fästingangrepp
• Fästinghalsband
Effektivt sätt att hålla fästingarna borta. Sätts runt djurets hals och räcker hela sommaren.
• Fästingmedel
Det finns flera olika preparat som håller fästingarna borta. Ofta dropps medlet i djurets nacke och
sedan sprids det i huden.
• Kontrollera
Ta för vana att en gång om dagen kontrollera ditt djur. Fästingar trivs där det är varmt och fuktigt
och till exempel ljumskarna är extra utsatta.