Archive | Hästar

RSS feed for this section

Hästolyckor

Hästar är fantastiska djur – men farliga. Runt 6000 barn skadas varje år i hästolyckor. Många helt i onödan.

Ridning är en av Sveriges största barn- och ungdomsidrotter, men sporten är långt ifrån ofarlig. Runt 6000 hästolyckor inträffar årligen och hela 16 procent av dem som uppsöker läkarvård tvingas stanna kvar på sjukhus för eftervård. Nästan två tredjedelar av fallen handlar om fallolyckor och resterande tredjedel om spark-, bit-, kläm- och trampskador.

− Det finns en hel del säkerhetsutrustning som kan hjälpa till att skydda mot skador, och det man framförallt bör tänka på är att utrustningen är korrekt utprovad så att den skyddar på bästa sätt, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden och expert på barnförsäkringar.

I många fall handlar det om slarv med utrustningen. Med rätt hjälm, rätt ryggplatta, ordentliga ridstövlar och säkerhetsstigbyglar kan man förebygga skador.

− Hästolyckor är ofta allvarliga och vi ser tyvärr ingen tendens att dessa minskar. Ryttarens kunskap, rutin och erfarenhet har stor betydelse för olycksrisken, säger Jan Schyllander, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden och utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Forskningen visar att olycksfrekvensen inte sjunker förrän efter fem års ridvana.
Så skyddar du dig mot skador!

Hjälm
Hjälmen ska vara testad och godkänd och inneha en CE-märkning. Hakband måste finnas. Hjämen ska dessutom vara i rätt storlek, eftersom den annars kan göra mer skada än nytta.

Säkerhetsväst
Säkerhetsvästen är gjord av två centimeter tjocka polyesterplattor. Framstycket ska täcka nyckelbenen, bröstkorgen och ska sluta 2-3 centimeter under nedersta revbenet. Bakstycket ska skydda från atlaskotan ner till svanskotan. Västen ska vara CE-märkt.

Ridstövlar
Ordentliga ridstövlar kan bland annat skydda ryttaren från trampskador. Dessutom är ridstövlar stabila och hållbara.

Säkerhetsstigbyglar
Det finns olika typer av säkerhetsstigbyglar, men alla har någon form av utlösningsfunktion som förhindrar att foten fastnar i stigbygeln vid fall.